De omtrek van Schiermonnikoog

In de jaren negentig het landschap van Schiermonnikoog in zijn geheel vastgelegd. De gehele omtrek van Schiermonnikoog in ieder geval.
In the nineties, the landscape of Schiermonnikoog was captured in its entirety. The entire circumference in any case.