Lost and found

Interventions in the landscape itself, all in the 90s
Ingrepen in het landschap zelf, alles jaren 90

Twee lijnen in het wad
herfstbladeren
opruimen 1
herfstbladeren
reconstructing a bird (1994)
Garbage as a house (1995)
Garbage in a frame (1995)
lost and found (1995)