Over het landschap

Hierboven zie je een schilderij van Caspar David Friedrich, “Morgen im Riesengebirge” uit 1810. Het landschap zoals wij het landschap nu graag zien, een woest ongerept landschap. Overwonnen door de mens en daardoor geen bedreiging maar een goddelijkheid, een woeste emotie. Romantiek.

Maar wat is een landschap? Hier twee willekeurige definities:

“een uitgestrekt stuk land dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden”

“gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen”

Maar zoekend naar de oorsprong van het woord en daarmee het landschap zelf kom je uit bij Simon Schama. Even in het kort:

“Het woord landschap stamt af van het Duitse Landschaft en ontstond eind 16de eeuw. Het woord betekend een eenheid van menselijke bezetting, een rechtsgebied”